Już od 1 stycznia 2011 roku w Polsce wejdzie w życie podwyżka stawek VAT o 1 pkt procentowy. Ministerstwo Finansów podaje, że będzie ona obowiązywała do końca grudnia 2013 roku, zaś od maja 2011 roku...

Polski sektor bankowy płaci obecnie jeden z najwyższych efektywnych podatków dochodowych na tle innych krajów europejskich. Dodatkowo ponosi obciążenia związane z finansowaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego, musi także zawiązywać specjalne rezerwy celowe.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) znowelizowała Rekomendacje S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych hipoteką, podała Komisja w swoim komunikacie.

"Nowelizacja odnosi się do wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem kredytowym poprzez zalecenie zmniejszenia ekspozycji na...

20 priorytetowych projektów ustaw na ten rok, z 36 przedstawionych w czwartek przez kancelarię premiera, dotyczy gospodarki. Najważniejsze z nich to m.in. ustawa o obniżeniu składek do OFE, znosząca NIP dla niektórych podatników oraz Prawo...