pokaż wyszukiwarkę kredytów

Akcje i obligacje

Rodzaje akcji, obligacje zainteresują Cię na pewno, jeśli planujesz zarobić duże pieniądze na inwestycjach. Zyskuj na obligacjach, inwestuj w akcje. Sprawdź naszą ofertę.

Obligacja - papier wartościowy, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują więc w seriach.

W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.

Obligacje mogą być emitowane przez skarb państwa, korporacje (mogą być wtedy dopuszczane do obrotu giełdowego) bądź np. gminy lub miasta (obligacje komunalne lub inaczej obligacje municypalne).

Akcje giełdowe natomiast to taki rodzaj papierów wartościowych, dzięki którym akcjonariusz, czyli właściciel akcji, staje się współwłaścicielem spółki akcyjnej. To, czy udział danego akcjonariusza będzie miał znaczenie np. podczas walnych zgromadzeń (rodzaje uprawnień związane są z rodzajami akcji), zależy od ilości posiadanych akcji, a dokładniej ich stosunku to wszystkich wyemitowanych akcji danej spółki.

Po spełnieniu określonych warunków akcje spółki akcyjnej mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Więcej informacji, np. jak kupić akcje, można znaleźć w serwisie Tanie-Kredyty.com.pl.