Z reguły pieniądze powinno się pomnażać. Jednak, by to było możliwe, należy stworzyć do tego odpowiednie warunki. Początkujący inwestorzy, szukający sposobu na pomnożenie swojej gotówki często wahają się, jaką formę inwestycji wybrać. I tutaj z...

Gdy zaczynamy interesować się inwestowaniem pieniędzy, trafiamy na tzw. fundusze inwestycyjne i zadajemy sobie pytanie: czym jest fundusz inwestycyjny i jakie zyski może nam  przynieść. Najprostszym wytłumaczeniem tego terminu jest stwierdzenie, że są to zebrane...

Uczestniczenie w funduszu inwestycyjnym, jako formie dokonywania inwestycji na rynku finansowym, może zadowolić zarówno osoby o większym temperamencie inwestycyjnym, jak i te bardziej nastawione na spokojne inwestowanie.

Dzieje się tak dlatego, że oferta funduszy inwestycyjnych

Przy inwestycjach na rynku funduszy inwestycyjnych, nasze wpłaty przeliczane są na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne. Wyrażają one proporcjonalny udział inwestorów w majątku funduszu.

To, czy będziemy posiadaczami jednostki uczestnictwa, czy certyfikatu, zależy od rodzaju...

Fundusze inwestycyjne to szerokie pojęcie. Biorąc pod uwagę różne kryteria wyróżniamy kilka rodzajów funduszy inwestycyjnych. Dwa najważniejsze kryteria to kryterium prawne, wynikające z obowiązującej w Polsce Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o funduszach...

Ze względu na to kryterium wyróżniamy:

  • Fundusze typu load – od kwoty zainwestowanej pobierają opłatę manipulacyjna w wysokości najczęściej 3% - 8%.
  • Fundusze typu noload – takie fundusz nie pobierają żadnej opłaty manipulacyjnej.

Pozostałe kryteria:

Rodzaje...

Ze względu na specjalizację wyróżniamy następujące fundusze inwestycyjne

  • Fundusze branżowe – wyspecjalizowane fundusze o podwyższonym ryzyku, inwestujące w wybrane branże przemysłowe.
  • Fundusze nieruchomości – typ funduszu branżowego inwestujący w nieruchomości bezpośrednio (zamknięty fundusz nieruchomości) i...

Kolejnym kryterium podziału funduszy inwestycyjnych jest stopień ryzyka, które ponoszą uczestnicy. Należą do nich

  • Fundusze prywatyzacji – przynoszące największe ryzyko ze względu na to, że ich portfel inwestycyjny składa się w przeważającej części z akcji.

Jednym z ważniejszych kryteriów podziału funduszy inwestycyjnych jest typ dokonywanych lokat.

I tak wyróżnia się tu:

  • Fundusze akcyjne – inwestujące przede wszystkim w akcje różnych spółek dopuszczonych do obrotu publicznego. Co najmniej 60% powierzonych środków...

Produkty strukturyzowane zaczęły cieszyć się w Polsce popularnością wraz z nadejściem kryzysu finansowego w drugiej połowie 2007 roku. W roku 2008 pojawiło się na rynku mnóstwo ofert produktów strukturyzowanych dystrybuowanych zarówno przez banki, jak i...