Lokata to według definicji forma umowy z bankiem, na mocy której bank zobowiązuje się wypłacić zdeponowaną prze klienta kwotę, po określonym czasie wraz z należnymi odsetkami. Jest to z pewnością najprostsza forma lokowania wolnych środków...

Lokata terminowa to najbezpieczniejszy sposób na oszczędzanie. Przy wyborze danej oferty należy jednak zwrócić uwagę na kilka czynników, które mogą sprawić, że zarobimy więcej. Przedstawiamy najważniejsze z nich.

  • Wysokość oprocentowania, oczywiście im wyższe tym lepiej,

Lokata terminowa to sposób na zysk dla tych, którzy uważają, że inwestowanie w akcje jest zbyt ryzykowne. Jest to umowa pomiędzy bankiem a klientem odnośnie lokowania środków pieniężnych. Jak sama nazwa wskazuje, lokata terminowa jest...

Nie sposób jednoznacznie określić, która lokata jest najkorzystniejsza. Jedno jest pewne - na dobrej lokacie oprocentowanie realne powinno być wyższe od inflacji, inaczej grozi nam strata.

Jak wybrać lokatę?

Podstawowa kwestia do rozważenia to także rodzaj...

Lokata rentierska jest jednym z rodzajów dostępnych na rynku depozytów terminowych. Jej cechą szczególną, odróżniającą od innych lokat, jest sposób naliczania odsetek. W przypadku lokaty rentierskiej nie podlegają one kapitalizacji, lecz są wypłacane depozytariuszowi na...